E&H services

E&H Services je soukromá technologická a výzkumná společnost, jejíž činností je úzký, ale velmi specializovaný okruh servisních a poradenských služeb v oblasti analýz organických látek. Díky dlouholeté spolupráci vzniklo mnoho tiskovin a propagačních materiálů s osvětou tohoto odvětví i problematiky. Tomuto tématu se také věnuje každoroční konference IPSW konaná v různých koutech světa.