Nakladatelství Big Jumbo

Nakladatelství BIG JUMBO se specializuje na produkci osobních knih pro děti. Jeho hlavním záměrem je vést malé čtenáře k aktivnímu čtení, což je přesně to, co osobní kniha skvěle dokáže.

Ve spolupráci s klientem vzniklo nové logo nakladatelství, sada dětských knížek a webové stránky s možností nákupu personální knihy, kde bylo nutno vymyslet důmyslný systém administrace.

Do každé osobní knihy je vtištěno jméno čtenáře – a to všude tam, kde se v ději objevuje hlavní hrdina. Vedlejší postavou je skutečný nejlepší kamarád nebo kamarádka a děj knihy začíná v místě čtenářova bydliště, tedy v jemu známém prostředí. Každá kniha je tedy svým originálem. Bonusem je možnost vložení vlastní fotografie s věnováním do úvodu knihy.

To vše bylo nutno zohlednit a vymyslet tak, aby se mohla každá kniha vygenerovat s co možná nejmenším úsilím administrátora.

Tuto knihu můžete věnovat svým blízkým i vy na www.bigjumbo.cz

Dále ve spolupráci vznikly bannery, letáky a další tiskoviny